Muzeum Paderewskiego

Muzeum Paderewskiego stanowi część ekspozycji Zamku w Morges. Godziny otwarcia pokrywają się z godzinami otwarcia Zamku Château.

Fondation Paderewski

Adres:
Le Château
Rue du Château 1
CH-1110 Morges
info@paderewski-morges.ch
Adres do korespondencji:
Madame Vera Michalski-Hoffmann, prezes,
Avenue de la Gare 18
CH-1003 Lausanne
Sekretariat prezes:
presidence@paderewski-morges.ch /
T +41 21 311 81 01
Sekretariat Fundacji
secretariat@paderewski-morges.ch